Profesionál
SPPC je naší vizitkou...

Základní politikou Společnosti pro personální certifikaci, o.p.s. je dbát o vysokou profesionální odbornost certifikovaných odhadců majetku. To je docilováno důsledným uplatňováním certifikačních postupů při hodnocení odhadců majetku a aktivním dozorem nad držiteli certifikátů. Ve spolupráci s metodickou sekcí ČKOM je zajišťována aktuálnost oceňovacích standardů ČKOM (metodických pokynů) se zřetelem na specifika národního prostředí (trendy jednotlivých komodit) a s využitím nejnovějších poznatků z metodické sekce TEGoVA.

SPPC vytváří možnosti pro využití svých odhadců v mezinárodním obchodu s nemovitostmi, a to z důvodu globalizace tržních přístupů.